AANVRAAGPROCEDURE

Als u een donatie wilt aanvragen, dan geldt onderstaande procedure.

Behandeltermijn
U kunt een aanvraag het hele jaar door indienen. Wij ontvangen uw aanvraag graag minimaal 6 maanden voor het begin datum van het project of evenement.

Aanvraag indienen
Uw aanvraag voor een donatie kunt u online indienen met een volledig ingevuld aanvraagformulier inclusief bijlagen. U kunt deze ook per post indienen bij het  opgegeven adres gegeven aan het einde van de aanvraag formulier.

Ontvangst aanvraag
Zodra wij uw complete aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u een e-mail dat uw aanvraag door ons is ontvangen en geregistreerd.

Behandeling aanvraag
Bij het ontvangst van uw complete aanvraag, wordt er eerst getoetst aan de algemene criteria. Als uw aanvraag hieraan voldoet, dan beoordelen onze bestuurders deze vervolgens inhoudelijk en financieel.
De inhoudelijke beoordeling hangt van verschillende factoren af, zoals aansluiting bij ons donatie criteria, vergelijking met andere aanvragen, beschikbare budgetruimte, eventuele bijzondere omstandigheden etc.
Tijdens de inhoudelijke beoordeling kan het voorkomen dat de behandelend bestuurder contact met u opneemt voor aanvullende informatie. Het uiteindelijke besluit over wel of niet toekennen van een donatie laten wij u schriftelijk weten.

Na bevestiging donatie
Nadat wij schriftelijk hebben bevestigd dat wij uw project met een donatie ondersteunen, gaan wij met u een donatieovereenkomst aan. In deze overeenkomst staan, naast algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden voor de verdere afhandeling van uw donatieverzoek. Pas als uw begroting helemaal rond is en het project daadwerkelijk doorgaat, betalen wij 80% van de donatie aan u uit. Het restante 20% wordt vlak voor het evenement uitgekeerd.

Na het project of evenement
Bij afloop van het project of evenement verwachten wij een totale financiële overzicht van het bestede bedrag. U zult ook een enquête ontvangen na afloop van het project.