OVER ONS

Stichting Passaat is ontstaan in 2014 nadat de studentenvereniging Passaat haar heeft benoemd als vereffenaar van de studentenvereniging. De stichting is opgericht door vier leden die actief waren in het bestuur en/of commissies van de voormalige studentenvereniging.

De stichting heeft ten doel financiële en/of adviserende ondersteuning te bieden aan actieve organisaties die de belangen behartigen van Caribische Nederlanders in overeenstemming met de doelstellingen van de voormalige studentenvereniging Passaat; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • Young professionals, studenten en leerlingen in Nederland kennis te laten maken met de Caribisch Nederlandse cultuur en de band tussen deze groepen voort te brengen en te onderhouden;
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van Caribisch Nederlandse young professionals, studenten en leerlingen in Nederland op maatschappelijk, persoonlijk en professioneel gebied;
  • Het behartigen van de belangen van de Caribisch Nederlandse samenleving en de Nederlandse samenleving in Nederland

Jaarlijks wilt stichting Passaat 10 organisaties ondersteunen in het hele land. Organisaties die veelal voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en van mensen die zich inzetten om de belangen van Caribische Nederlanders te behartigen.

Leer meer over Studentenvereniging Passaat.

Leer meer over Het Bestuur.